03 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม นาฏนวัตกรรม : พหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์สำหรับครู  

01 สิงหาคม 2565

ประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาประชุมและส่งเอกสารในวันที่ 23 ก.ค. 2565ตามกำหนดการกู้...

27 กรกฎาคม 2565

Link ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต แจ้งความประสงค์รับพระราชทานปริญญาบัตร >>> https://reg.chandra.ac.th/registrar/searchgr.asp

21 กรกฎาคม 2565

หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญครูนาฏศิลป์ทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง นาฏนวัตกรรม : พหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์สำหรับครู นำทีมวิทยากรโดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล...

21 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2