We love History EP 12. บรรพบุรุษคนไทยมาจากไหน
We love History EP 11. ความรัก ความเมือง กับเรื่องในละคร

28 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมภาษาอาเซียน คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรับสมัครผู้สนใจอบรมภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 18 และภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 5...

24 มิถุนายน 2565

Teaser WE LOVE HISTORY EP 12 เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าเรียนรู้ และความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจพบกับ We love History...

21 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัครงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการ U2T โฯฑ BCC ประเภท : บัณฑิตและประชาชน ในพื้นที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร  รอบที่ 1รัสมัครวันที่ | 17-21 มิถุนายน 2565คัดเลือก |...

16 มิถุนายน 2565

We love History เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าเรียนรู้ และความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจพบกับ We love History...

10 มิถุนายน 2565

Teaser WE LOVE HISTORY EP 11 เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าเรียนรู้ และความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจพบกับ We love History...

06 มิถุนายน 2565

ประกาศขยายเวลากำหนดการรับจองครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 >>> ดูรายละเอียด...