กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>>>@ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี และผอ.ศูนย์สำนัก มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สำหรับหารใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ปีหลังจากนี้ของนักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ คลิ๊ก!!