ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมปฐมนิเทศ)" โดยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

>>> ดูภาพกิจกรรม <<<