คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเษม ร่วมกับ โรงเรียนวัดวังหมัน จัดโครงการพี่เลี้ยงน้องสอนออนไลน์ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม