ขอแสดงคามยินดีนักศึกษากับนักศึกษาผู้เข้าประกวดดาว-เดือน “ทูตจันทรา ต้นกล้า แคฝรั่ง 2021” CRU FRESHY BOY & GIRL 2021 ได้แก่
นายอนุชา สีหนา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ทูตจันทรา แสงดาว ประจำปี 2564
นายรังสิมันต์ ชายสงค์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา ค.บ. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทูตจันทรา กุลบุตร ประจำปี 2564
นางสาววิภาวี พุ่มภักดี นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทูตจันทรา กุลธิดา ประจำปี 2564

6503201

6503202

6503203