650421

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม นารายณ์สิบปาง ชุด อสุรนิ้วเพชร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานประตูจันทร์ มหาาิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับชมผ่านเพจเฟสบุ๊คโขนผู้หญิงจันทรเกษม และ YouTube : Chandrakasem Channel Official โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดีและคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่นักแสดงในครั้งนี้ --//-- ชมภาพกิจกรรม PR@HUSO