650524

วันพุธที่่ 25 พ.ค. 65 ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่เข้าพบตัวแทนครูและนักเรียน ศูนย์การเรียนเด็กและเยาวชน วัดเทพนรรัตน์ จังหวัดสมุทรสาคร โครงการจิตอาสา “การผลิตสื่อการสอนเพื่อกลุ่มติดตามแรงงานข้ามชาติ โดยกระบวนการวิศวกรสังคม”

ชมภาพกิจกรรม >> PR@HUSO