ประกาศขยายเวลากำหนดการรับจองครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565
>>> ดูรายละเอียด <<<