237361

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัครงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการ U2T โฯฑ BCC ประเภท : บัณฑิตและประชาชน ในพื้นที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร  รอบที่ 1
รัสมัครวันที่ | 17-21 มิถุนายน 2565
คัดเลือก | วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2565
ประกาศผล | วันที่ 26 มิถุนายน 2565 
สมัครได้ที่ : https://u2tbcg.com/
วีดีโอแนะนำการสมัคร : https://www.youtube.com/watch?v=2sztfdy54oI