ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วง " Reunion" เข้าร่วมประกวดวงดนตรีมหาวิทยาลัย ในรายการ LEO Unity Music Match ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ SRP5 Studio แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพกิจกรรม @HUSO