660214

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมบริจาควัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ และครุภัณฑ์แทงจำหน่ายให้กับโรงเรียนบ้านจรัส(สพฐ.) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนต่อไป

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO