660216

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมพิธีต้อนรับและเปิดโครงการ Workshops on the Topics of Industries, Culture, Economy and Social Issues in Thailand ของนักศึกษาจาก University of FUKUI (ครั้งที่ 7) ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO