660220

สาขาวิชาดนตรีไทยและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก University of FUKUI ประเทศญี่ปุ่น ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีไทย

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO