660303

...วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 รองศาสราจารย์ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และชุมชนมอญคลอง 14 เขตหนองจอก เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรชุดวิชา (Module Course) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน ร่วมกับอาจารย์ทวี แก่นดำ ผู้นำชุมชน และอาจารย์สุณีย์ ช่วยออก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO