6603031

วันที่ 3 มีนาคม 2566 รองศาสราจารย์ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดนตรีไทยสอนง่าย ใครบอกยาก โดยวิทยากร ดร.จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว(ครูปราชญ์) ณ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา อาคาร 32

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO