660310

วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสี “มนุษย์สัมพันธ์เกม” ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดยงานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO