660320

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา
“ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของครูสังคม” โดยนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม โดยมีนายณัฐนันท์ ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ปราชญ์ชุมชน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
โดยหลักสูตร ค.บ. ภาษาไทยและสังคมศึกษา มอบสื่อการสอน ผลจากการพัฒนาตนเองในรายวิชา ครุนิพนธ์ให้กับโรงเรียนด้วย
เดินไปสักการะ "หลวงพ่ออุตตมะ” ที่เคารพของชาวไทย มอญ กระเหรี่ยง และพม่า ณ วัดวังก์วิเวการาม ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อขาว และมีงาช้างแมมมอธขนาดใหญ่ที่หลวงพ่ออุตตมะได้รับการถวาย และนำมาใว้ให้ชมกัน
 
ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO>