660321

ประกาศผลการประกวด ผลงานนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ในโครงการผลิตสื่อดิจิทัล e-learning ซึ่งคัดเลือกโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชา ภาษาไทย นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นแก้ว https://sites.google.com/chandra.ac.th/namthip/study-plan
สาขาวิชา สังคมศึกษา นางสาววลัยลักษณ์ หาบสา https://sites.google.com/chandra.ac.th/walailakzx/home
สาขาวิชา ภาษาจีน นางสาวณัฐนันท์ ทับเพ็ชร์ https://sites.google.com/.../%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8...
สาขาวิชา ดนตรีไทย นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภู่ขาว https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชา ภาษาไทย นางสาวนริศรา เพ็งบุปผา https://sites.google.com/view/teachernatnat/Home
สาขาวิชา สังคมศึกษา นางสาวนิศารัตน์ โชติกุญชร https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...
สาขาวิชา ภาษาจีน นางสาวพรปวีณ์ เขยแก้ว https://sites.google.com/chandra.ac.th/pinxxx/home