CreativeDance66PR

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอเชิญครูนาฏศิลป์ทั่วประเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 เรื่อง "Multicultural and Learning Innovation Development for Children" ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดีและสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

>>>ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นาฏศิลป์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 3<<<

>>>คลิกดูรายละเอียด<<<