660212

เริ่มแล้ววันนี้...ต้นกล้าดนตรี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์อาคารปฏิบัติการเรียนรู้ ชั้น 12 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบกับวิทยากร อ.สุชาติ สิมมี และ อ.ธรรมรัตน์ ดวงศิริ (แจ็ค guitar idol) จัดโดย สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูภาพกิจกรรม  >>> วันที่ 11 PR@HUSO>

ดูภาพกิจกรรม  >>> วันที่ 12 PR@HUSO>