สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ภาษาขแมร์ – Ep.1 เขมรไทยทักทายกัน

ชมคลิปย้อนหลังได้ที่ : https://huso.chandra.ac.th/index.php

Facebook : https://www.facebook.com/huso.cru/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvNhxJj1cxGxGFk_0sf3Qpw