660713 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะรับอรุณ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย และทำบุญใส่บาตร จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ลานธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ดูภาพกิจกรรม  >>> PR@HUSO>