DSC01599.JPGยุวชนอาสา ...9 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ปลัดศรีช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเกษตรและชีวภาพ ลงพื้นที่จัดทำกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และการปลูกผักสวนเกษตร ในโครงการศิลปะการสื่อความหมายในงานบริการการท่องเที่ยวชุมชน โดยมัคุเทศก์ชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดทางหลวง จังหวัดนนทบุรี

ชมภาพกิจกรรม @คลิก