DSC_7474.JPGวันนี้ 12 กันยายน​ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ปลัดศรีช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ Workshop on the Topics of Industries, Culture, Economy and Social Issues in Thailand ครั้งที่ 8 ของนักศึกษาจาก University of FUKUI ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ชมภาพกิจกรรม @คลิก