...ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตร "ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี" จาก ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

670321_3_ท่าน-01.jpg670321_3_ท่าน-03.jpg670321_3_ท่าน-02.jpg

 

 

 

 

 

670321_3_ท่าน_2-01.jpg