อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความพูดว่า "วิทยากรต้นกล้านตรีจันทรเกษม ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่25เมษายน2567 25 เมษายน 2567 JAM JAMSESSION FREDDY FUZZBEAR อ.แจ้คธรรมรัตน์ดวงศีิรี อ.แจ๊ค ธรรมรัตน์ ดวงศิรี อ.บูส กฤตธรรม ขาวแจ้ง วันศุกร์ที่26เมษายน2567 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน さ TANGY TANGFANKY FANKY อ.ตติพร วิรัตน์ธรรม (VOICE) อ.ศักดิ์ดา อ.ศักดิ์ดาตามสีวัน ตามสีวัน (KEYBOARD) อ.ดนตร์ อ. เพ่งบุญ (GUITAR) อ.พัชราพงศ์เรืองหิธัญ .พัชราพงศ์ เรืองหิรัญ วงศ์ วงศ์() (BASS) อ.เตชิต สะดิน (DRUM SET) อ.พีรพัฒน์ บัวนิลเจริญ (TRUMPET) อ.ธุณวัฒน์ อ.ธุณวัฒน์เอื้อพูนผล เอื้อพูนผล อ.กรณ์ธนัตถ์ ประวังวาณวัฒน์ (TROMBONE) (SAXOPHONE)"เริ่มแล้วโครงการดีๆ ต้นกล้าดนตรี จันทรเกษม ครั้งที่ 12 เปิดเวทีให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรี ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรีสากล ระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์อาคารปฏิบัติการเรียนรู้ ชั้น 12 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน นี้ วิทยากรโดย อ.บูส กฤตธรรม ขาวแจ้ง และ อ.แจ๊ค ธรรมรัตน์ ดวงศิริ ดูภาพเพิ่มเติม >>>https://NASHUSO.quickconnect.to/mo/sharing/xawcY8X6R