มาเตรียมความพร้อมก่อนออกค่ายเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม ที่จะถึงนี้