กำหนดการโครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมจันทรเกษมLOVEเสือใหญ่ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม