งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นระยะเวลาสามวันสองคืน เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของนักศึกษา ก่อนจะเปิดเทอมในวันที่ 8 สิงหาคม นี้
ภาพกิจกรรมชาวค่าย คลิิ๊ก!!