คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจันทรเกษมรักเสือใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่องการใช้งานแอพพลิเคชั่น Police I lert you ซึ่งเป็นแอพสำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านสมาร์ทโฟน โดย ร้อยตำรวจเอกวุฒิ ไตรยวงค์ จาก สน.พหลโยธิน และในช่วงบ่ายเป็นการเดินรณรงค์ให้ความรู้ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมบุคลากร ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรม C1คลิ๊ก!! / C2คลิ๊ก!!