600907

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 77 ปี สถาปนามหาวิทยา่ลัยราชภัฏจันทรเกษม 9 กันยายน ณ สนามกีฬาในร่ม

ชมภาพกิจกรรม