งานนโยบายและแผนจัดโครงการทบทวนปรับปรุงแผน และอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO