งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าค่ายผู้นำเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2561 นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์พีรดล เพชรานนท์ ให้คำแนะนำพร้อมเทคนิคในการทำสันทนาการอย่างสร้างสรรค์ ณ ค่ายหัถวุฒิ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO