งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของนักศึกษา ก่อนจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO