เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเทอดพระเกียรติ แปลอักษร และร่วมใจเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยไปตามถนนรัชดาภิเษกรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในส่วนของคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ผ่านกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์และความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง ชุมชนพหลโยธิน 32 

ภาพกิจกรรมชุมชน >>>@พหลโยธิน 32 รับชมรับฟังเพลง "ชุมชนพหลโยธิน 32"
ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัย>>>@PR.HUSO  >>>@PR.CRU