มหาวิทยาลัยกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดปฐมนิเศ ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม โดยมี ร.งสุมลี ไชยศุภรกุล อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี และผอ.ศูนย์สำนัก มาพบปะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สำหรับหารใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสหรับของนักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศ>>>@PR.HUSO