สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO