ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เชิญศิษย์เก่า คุณดาวิด สุระเสรี ตำแหน่ง Retail Operations Manager ของ Kate Spade New York เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังเข้าสู่ช่วงของการฝึกงาน ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO