การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO >>>@PR.CRU