พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม  @PR.HUSO