คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus สรรค์สร้าง ชุมชนพหลโยธิน 32 EP.4 อบรมทักษะกีฬาฟุตบอลและกิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่เยาวชน ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO