คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา ให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO >>>@PR.CRU