เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  FRIENDLY MATCH HUMAN PLUS SUPER CUP EP.4 ระหว่างทีม Human Plus FC พบกับ Pahol 32 FC ภายใต้โครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับประถมและเยาวชนระหว่าง ชุมชนพหลโยธิน 32 พบกับ Human Plus FC เยาวชน และรร.สุเหร่าคลองจั่น พบกับ Human Plus FC ประถม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO >>>@PR.CRU