คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง จิตอาสา/ชุนชุบฉาบ สันติภาพโลก โดยวิทยากร คุณเดช พุ่มคชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานวันมนุษย์วิชาการ 2562 ปีนี้ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO