สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดความสามารถทางภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา ประกวดการอ่านร้อยแก้ว และการประกวดร้องเพลงเทศกาล ชิงเงินรางวัลพ้อมเกียรติบัตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวันมนุษย์วิชาการปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO