โครงการวันมนุษย์วิชาการ "รังสรรค์งาน ถวายองค์ราชา" ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 และ วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาพกิจกรรม >>>@HUSO_PR