คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (TCAS) รอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางคณะเปิดรับ เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ >>>@HUSO_PR