ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ณ ห้องมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 | เวลา 14.00 - 16.00 น.
  • เรื่อง เหล้าวัฒนธรรมเขมร โดย ดร.อัง จูเลียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมานุษยวิทยา ประเทศกัมพูชา   >>>ลงทะเบียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 | เวลา13.30 - 16.00 น.
  • เรื่อง พระทองนางนาค บรรพบุรุษของคนเขมร โดย ดร.อัง จูเลียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมานุษยวิทยา ประเทศกัมพูชา   >>>ลงทะเบียน