มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนภาษาอาเซียน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่ 20 พฤษาคม 2562
  • ภาษาขแมร์ เพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 16  >>> ลงทะเบียน
  • ภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 3   >>> ลงทะเบียน