หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น 1 สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 16 
  « รายชื่อ » | « ตารางอบรม »  | « เอกสารแนบ »  
หลักสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3  
  « รายชื่อ » | « ตารางอบรม »  | « เอกสารแนบ »